Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ESKİKÖY MADEN SAHASININ (GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE) DOĞAL (226Ra, 232Th ve 40K) ve YAPAY (137Cs) RADYOAKTİVİTE BULGULARINA AİT İLK DEĞERLENDİRMELER
(INITIAL EVALUATIONS OF NATURAL (226Ra, 232Th and 40K) and ARTIFICIAL (137Cs) RADIOACTIVITY OF ESKIKÖY MINERALIZATION AREA (GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE) )

Yazar : Alaaddin VURAL  & Ali KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 133-150
    


Özet

Gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında, Türkiye’nin önemli bir metalojenik kuşağı içinde yeralan Gümüşhane sınırları içindeki Eskiköy Maden sahasının doğal (226Ra, 232Th ve 40K) ve yapay (137Cs) radyoaktivite konsantrasyonları araştırılmıştır. Cevherleşme, hidrotermal alterasyon ve günlenmeye bağlı olarak gelişmiş saha topraklarının doğal ve yapay radyoaktivitelerinin belirlenmesi amacıyla, 12 adet toprak örneği alınmış ve gama dedektör ile 232Th, 226Ra, 40K ve 137Cs radyo izotoplarının aktivite konsantrasyonları ölçülmüştür. Sahaya ait 40K doğal radyo izotop aktivitelerinin çoğunlukla ağırlık dünya ortalamasını aştığı, 232Th, ve 226Ra doğal radyo izotop aktivitelerinin ise 12 örnek alım noktasının 5’inde ağırlıklı dünya ortalamalarını aştığı görülmüştür. Sahadaki yapay 137Cs aktivite konsantrasyonlarının ise 9 örnek alım noktasında dedeksiyon limiti üstünde olduğu ve 8 örnek alım noktasında 3 Bq/kg değerinin üstünde olduğu tespit edilmiştir. Eskiköy maden sahasında tespit edilen yüksek 137Cs aktivitelerinin Çernobil nükleer santral kazası ve benzeri antropojenik etkilere bağlı olduğu değerlendirilmiştir. Maden sahası ayrıca radyolojik tehlike endeksleri, radyum eşleniği aktivite değeri, absorbe doz oranı ve yıllık efektif doz oranı parametreleri ile tıbbi jeoloji bağlamında radyasyon riski açısından değerlendirilmiş ve dikkat çekici bulgulara ulaşılmıştır. Sahaya ait elde edilen tüm bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde Eskiköy maden sahasının doğal ve yapay radyoizotop aktivite konsantrasyonları ve bunların insan sağlığına etkileri açısından daha ayrıntılı çalışılmasının gerektiği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, Doğal radyoaktivite, Yapay radyoaktivite, Gümüşhane

Abstract

Within the scope of this study, the natural (226Ra, 232Th and 40K) and artificial (137Cs) radioactivity concentrations of the Eskiköy Mine area within the borders of Gümüşhane, which is located in an important metallogenic belt of Turkey, were investigated. In order to determine the natural and artificial radioactivity of the field soils developed due to mineralization, hydrothermal alteration and weathering, 12 soil samples were taken and activity concentrations of 232Th, 226Ra, 40K and 137Cs radio isotopes were measured with a gamma detector. It was observed that the 40K natural radio isotope activities of the area mostly exceeded the weighted world average, and the 232Th, and 226Ra natural radio isotope activities exceeded the weighted world averages at 5 of the 12 sampling points. It was determined that the artificial 137Cs activity concentrations in the area were above the detection limit at 9 sampling points and above 3 Bq/kg at 8 sampling points. It has been evaluated that the high 137Cs activities detected in the Eskiköy mine area are due to the Chernobyl nuclear power plant accident and similar anthropogenic effects. The mine area was also evaluated in terms of radiation risk in the context of medical geology, with parameters of radiological hazard indices, radium conjugate activity value, absorbed dose rate and annual effective dose rate, and remarkable findings were obtained. When all these findings of the study area are evaluated together, it has been concluded that the Eskiköy mining area should be studied in more detail in terms of natural and artificial radioisotope activity concentrations and their effects on human health.Keywords
226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, Natural radioactivity, Artificial radioactivity, Gümüşhane

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri