Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİ PERFORMANSININ YAPMA AYDINLATMA SİSTEMİ VE FARKLI İKLİM BÖLGELERİ ÜZERİNDEN ANALİZİ
(ANALYSIS OF LIGHTING ENERGY PERFORMANCE IN BUILDINGS THROUGH ARTIFICIAL LIGHTING SYSTEM AND DIFFERENT CLIMATE ZONES )

Yazar : Tuğba İnan GÜNAYDIN  & Merve KARATAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 17
Sayfa : 95-113
    


Özet

Mekanın görsel konfor koşullarının sağlanmasında ve enerji tüketiminin hesaplanmasında mimarinin önemli öğelerinden biri olan aydınlatma konusu bina enerji performansı sağlanmasında büyük bir rol oynamaktadır. For this purpose, an office building was chosen as a working area due to its use throughout the day, high number of users and high energy consumption. Çalışmada EN 15193 Binalarda Enerji Performansı – Aydınlatma Enerjisi Gereksinimleri standardı temel alınarak Türkiye için geliştirilmiş olan BEP-TR metodolojisi kısaca tanıtılmıştır. Çalışmada öncelikle seçilen örnek ofise ait kat planı üzerinden yapma aydınlatmalar konumlandırılarak Dialüx programında halojen yapma aydınlatma ve Led yapma aydınlatmalarının enerji tüketim ve görsel konfor koşulları analiz edilerek çıkan sonuçlar tartışılmıştır. Sonrasında, seçilen ofis binası üzerinden farklı iklim bölgelerinden şehirler belirlenerek aydınlatma enerjisi performans değerleri ve aydınlatma enerji sınıfı Bep – Tr hesap metodolojisi uyarınca hesaplanarak elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Bina Enerji Performansı, Aydınlatma, BEP-TR, Görsel Konfor, İklim

Abstract

Lighting, which is one of the important elements of architecture in providing the visual comfort conditions of the space and calculating the energy consumption, plays a major role in the energy performance of the building. For this purpose, an office building was chosen as the working area due to its use throughout the day, the high number of users and high energy consumption. In the study, based on the EN 15193 Energy Performance of Buildings- Energy Requirements standard for lighting, the method of BEP-TR which was developed for Turkey was introduced briefly. In the study, firstly, the artificial lighting made on the floor plan of the chosen office was positioned and the obtained results by analyzing the energy consumption and visual comfort conditions of the halogen lighting and LED lighting in the Dialux program were discussed. Afterwards, cities from different climatic regions were determined on the selected office building, and the obtained results were discussed by calculating the lighting energy performance values and lighting energy class in accordance with the Bep-Tr calculation method.Keywords
Building Energy Performance, Lightıng, BEP-TR, Visual Comfort, Climate

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri