Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTALYA İLİNİN FİNİKE-DEMRE-KAŞ İLÇELERİNDEKİ SERALARIN TEKNİK VE YAPISAL YÖNDEN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE ASPECTS OF TECHNICAL AND STRUCTURAL OF GREENHOUSES IN FİNİKE-DEMRE-KAŞ DISTRICTS OF ANTALYA PROVINCE )

Yazar : Kenan BÜYÜKTAŞ  & Hanife Melis Uysal  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 23-42
    


Özet

Antalya coğrafi konumu ve iklim yapısı gereği doğal afetlere açık bir ildir. Son yıllarda yaşanan şiddetli rüzgâr, fırtına, kasırga, sağanak yağış ve dolu yağışı il genelinde seralarda büyük hasarlara neden olmaktadır. Her yıl yaşanan bu iklimsel olaylar özellikle seracılığın yoğun yapıldığı ilçelerde büyük oranda ürün ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu kayıplar, özellikle Antalya’nın batısında bulunan ve seracılık faaliyetlerinin yaygın olarak yapıldığı Kumluca, Finike Demre ve Kaş ilçelerinde daha fazla yaşanmaktadır. Bu çalışmada Antalya ilinin Finike-Demre-Kaş ilçelerinde bulunan seraların mevcut durumları teknik ve yapısal yönden incelenerek sorunlarının belirlenmesi bu sorunlara ilişkin uygun çözüm önerilerinin ve yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için ilçelere gidilerek işletme sahiplerine birebir anketler uygulanmış ve mevcut seralarda gözlem ve ölçümler yapılmıştır. Uygulanan anketler, yapılan gözlem ve ölçümler sonucunda, ilçelerdeki seraların büyüklükleri, teknik ve yapısal özellikleri, otomasyon düzeyleri, devlet tarafından verilen destek, kredi ve hibeden yararlanma durumları, tarım sigortası yaptırma düzeyleri ve yapısal ya da üretime ait sorunları belirlenmiştir. Mevcut seraların yarısından fazlasının (%56) 10 yaş ve üzeri olduğu ve seraların neredeyse tamamının (%98.4) demirci ustası tarafından yapıldığı belirlenmiştir. İşletme sahiplerinin yarısına yakınının (%44) seralarını kendi parasıyla, çoğunun ise (%56) kredi hibe ve destekten faydalanarak yaptırdıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte seraların büyük bir kısmının (%70.4) sigortalı olmadığı, çok az kısmının (%29.6) tarım sigortalı ve özel sigortalı olduğu belirlenmiştir. Seraların bir kısmında ise (%4) temel betonunun, yarısından fazlasında ise (%60) subasman betonunun olmadığı belirlenmiştir. Mevcut seraların çok büyük bir kısmında (%96) gölgeleme perdesinin ve yine büyük bir kısmında da (%88.8) havalandırma pencerelerinde böcek tülünün olmadığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Dayanım, konstrüksiyon, sera, yapım tekniği

Abstract

Antalya is a city open to natural disasters due to its geographical location and climate. In recent years, strong winds, storms, hurricanes, heavy rain and hail rain cause great damage to greenhouses throughout the province. These climatic events that occur every year cause substantial product economic losses, especially in districts where greenhouse cultivation is concentrated. These losses are experienced more especially in Kumluca, Finike Demre and Kaş districts located in the west of Antalya and where greenhouse cultivation activities are the most common. In this study, it is aimed to determine the problems of the greenhouses in the towns of Finike-Demre-Kaş in Antalya Province from technical and structural aspects and to develop appropriate solutions and methods for these problems. For this purpose, one-to-one surveys were applied to the business owners by going to the districts and observations and measurements were made in the existing greenhouses. As a result of the conducted surveys and observations and measurements, the size, technical and structural characteristics of the greenhouses in the districts, automation levels, state support, credit and grant utilization, agricultural insurance, and structural or production problems were determined. It was determined that more than half of the existing greenhouses (56%) are 10 years old and above and almost all of the greenhouses (98.4%) were built by the blacksmith. It has been determined that nearly half of the business owners (44%) have built their greenhouses with their own sources, most of them (56%) using loan grants and support. However, it has been determined that most of the greenhouses (70.4%) are not insured, very few (29.6%) of them have agricultural insurance and private insurance. It was determined that some of the greenhouses (4%) did not have foundation concrete, and more than half (60%) did not have sub-basement concrete. It was determined that most of the existing greenhouses (96%) did not have a shading pattern and again a large part (88.8%) had no insect net in the ventilation windows.Keywords
Strength, construction, greenhouse, building design

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri