Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


N-ALKİL-5,6-DİMETİLBENZİMİDAZOL-RUTENYUM (II) KATALİZLİ N-ALKİLASYON REAKSİYONU
(N-ALKYL-5,6-DIMETHYLBENZIMIDAZOLE-RUTHENIUM (II) CATALYZED N-ALKYLATING REACTION )

Yazar : Emine Özge KARACA    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 14
Sayfa : 104-111
    


Özet

Bu çalışmada, yeni N-koordine 5,6-dimetil benzimidazol rutenyum (II) kompleksi sentezlendi. Yapısı FT-IR, 1H ve 13C NMR spektroskopi yöntemleriyle aydınlatıldı. Bu kompleks, aromatik aminlerin çeşitli alkollerle, ılımlı koşullar altında, çözücüsüz ortamda, 120 °C'de KOBut varlığında N-alkilasyonu için test edilmiştir. Bileşik (2) havaya ve neme karşı kararlıdır. Bu kompleks ikincil aminleri elde etmek için birincil aminlerin N-alkilasyon reaksiyonları için yüksek seçiciliğe sahiptir. Ayrıca, aromatik aminlerin çeşitli alkoller ile çözücü kullanmadan alkilasyonu için etkili katalizör olduğu da bulunmuştur. Çalışma kapsamında öncelikle, katalitik sistemin optimum koşullarını belirlemek için, model reaksiyon olarak kompleks 2 ile katalizlenmiş anilinin benzil alkol ile N-alkilasyonu reaksiyonu gerçekleştirildi. Sonuçlar bize, çözücü içermeyen bir ortamda 0.025 mmol katalizör ile optimum koşulların karşılandığını gösterdi. Reaksiyonlar, 1: 0.025: 1; anilin / katalizör / baz (S / C / baz) molar oranında gerçekleştirildi. Kullanılan katalizörün substrat olarak 2-pridil aminin kullanıldığı tepkimelerde çok aktif olduğu gözlendi. Anilinin kullanıldığı tepkimelerde dönüşüm nispeten iyi olmasına rağmen, 2,4-dimetil anilinin kullanıldığı tepkimelerde dönüşüm ve seçiciliğin oldukça düşük olduğu gözlendi.Anahtar Kelimeler
amin, hidrojen oto-transfer yöntemi, N-alkilasyon, rutenyum

Abstract

In this study, the new N-coordinated 5,6-dimethyl benzimidazole ruthenium(II) complex was synthesized. Its structure was illuminated by FT-IR, 1H and 13C NMR spectroscopy methods. This complex has been tested for the N-alkylation of aromatic amines with arylmethyl alcohols under neat conditions in the presence of KOBut under solvent-free conditions, at 120 ºC. Compound (2) is stable and have high selective activity for N-alkylation reactions of primary amines to afford secondary amines. It has been found that this complex is effective catalysts for the alkylation of aromatic amines with various alcohols without using solvent. In order to determine the optimum conditions of the catalytic system, we performed the 2 catalyzed N-alkylation of aniline with benzyl alcohol as a model reaction. The results showed us that the optimum conditions were met with 0.025 mmol of catalyst in a solvent-free environment. After that the reactions were performed at a molar ratio of 1:0.025:1 aniline / catalyst / base (S / C / base). It was observed that the catalyst 2 was very active in the reactions using 2-pyridyl amine. Although the conversion is relatively good in reactions using aniline, it was observed that the conversion and yield were quite low in the reactions using 2,4-dimethyl aniline.Keywords
amine, hydrogen auto-transfer method, N-alkylation, ruthenium

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri