Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


JEOTERMAL SİSTEMLERDEKİ AKTİF TEKTONİK KAYNAKLI BAZI HİDROJEOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER: MUĞLA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
(SOME HYDROGEOCHEMICAL CHANGES IN GEOTHERMAL SYSTEMS WITH ACTIVE TECTONIC ORIGIN: A CASE STUDY IN MUĞLA PROVINCE )

Yazar : Özkan ATEŞ  & Süha ÖZDEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 14
Sayfa : 1-14
    


Özet

Çalışma alanı GB Anadolu’da Muğla ili sınırları içerisinde yer alır. Türkiye Diri Fay Haritası’nda aktif fay olarak gösterilen yaklaşık KB-GD uzanımlı Karaova-Milas ve Muğla-Yatağan Fay Zonları ile Gökova Körfezi’ni güneyden sınırlayan yaklaşık D-B uzanımlı Ula-Ören Fay Zonu bölgenin en önemli aktif faylarıdır. Bu fayların yanı sıra alanda pek çok aktif tektonik unsurun da olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte çalışma alanı ve çevresinde aletsel dönemde (1900-2019) magnitüdü M=4.0 den büyük yaklaşık 450 adet depremin meydana geldiği ve aktivitenin halen devam etmektedir. Ayrıca bölgede 1926 yılında bir adet Mw=7.7, 1933 yılında bir adet Mw=6.4, 1941 yılında iki adet Mw=6.0, 1961 yılında bir adet Mw=6.3 ve 21 Temmuz 2017 tarihinde Mw=6.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. Jeotermal sistemler açısından da oldukça zengin olan alanda ve çevresinde kalan bölgede birçok jeotermal alan -Yatağan (Bozüyük), Bodrum (Karaada), Datça (Ilıca, Gölbaşı), Köyceğiz (Sultaniye), Dalyan (Delibey Girmesi, Rızaçavuş Girmesi, Gelgirme), Sarıgerme (Çürükardı) ve Fethiye (Gebeler)- bulunmaktadır. Bu jeotermal alanların çoğu da aktif fay zonları üzerinde bulunmaktadır. Bu jeotermal alanlarda belirlenen sıcak su kaynaklarından (Savran-Milas, Bozüyük-Yatağan, Sultaniye-Köyceğiz ve Kapukargın-Dalaman) yaklaşık üç yıl süren bir izleme (monitoring) çalışması (yerinde ölçüm ve su örneklemesi) yapılarak, çalışma alanındaki jeotermal kaynaklar ile aktif fayların ilişkisi ortaya çıkarılarak bu yüksek deprem aktivitesi ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma alanında Muğla ili civarında 22 Kasım 2017 tarihinde Mw=5.0 ve 25 Kasım 2017 tarihinde Mw=5.3 büyüklüğünde iki adet deprem meydana gelmiştir. Özellikle Ekim 2017 ve Aralık 2017 örnekleme dönemlerinde alınan suların kimyasal analiz sonuçlarına bakıldığında bazı değerlerin bu depremlerden etkilendiği gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Jeotermal, Deprem, Muğla, Aktif Fay

Abstract

The study area is located within the borders of Muğla province in SW Anatolia. Approximately NW-SE trending Karaova-Milas and Muğla-Yatağan Fault Zone and Ula-Ören Fault Zone which has approximately E-W trending along the south of Gökova Gulf are the most active faults of region as in shown active faults on the Turkey Active Fault Map. In addition to these faults, it is known that there are many active tectonic elements in the area. However, during the instrumental period (1900-2019) in the study area and its surroundings, approximately 450 earthquakes with magnitudes greater than M=4.0 occurred and the activity still continues. In addition, there were one Mw=7.7 in 1926, one Mw=6.4 in 1933, two Mw=6.0 in 1941, one Mw=6.3 in 1961 and Mw=6.6 magnitude earthquakes happened on 21 July 2017. Many geothermal areas in the area which is very rich in terms of geothermal systems and the surrounding region -Yatağan (Bozüyük), Bodrum (Karaada), Datça (Ilıca, Gölbaşı), Köyceğiz (Sultaniye), Dalyan (Delibey Girmesi, Rızaçavuş Girmesi, Gelgirme), Sarıgerme (Çürükardı) and Fethiye (Gebeler). Most of these geothermal areas are also located on active fault zones. A three-year monitoring study (on-site measurement and water sampling) was carried out from the hot water resources (Savran-Milas, Bozüyük-Yatağan, Sultaniye-Köyceğiz and Kapukargın-Dalaman) determined in these geothermal areas. The relationship between geothermal resources and active faults in the study area was revealed and it was tried to be associated with this high earthquake activity. In the study area, two earthquakes with Mw = 5.0 on 22 November 2017 and Mw = 5.3 on 25 November 2017 occurred around Muğla. Considering the chemical analysis results of the waters taken during the sampling periods of October 2017 and December 2017, it was observed that some values were affected by these earthquakes.Keywords
Geothermal, Earthquake, Muğla, Active Fault

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri