Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ DOĞAL ALANLARINDAN TOPLANAN YONCALARIN (Medicago sativa L.) OT KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BİPLOT ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRMESİ
(DETERMINING FORAGE QUALITY PROPERTIES OF ALFALFA (Medicago sativa L.) COLLECTED FROM NATURAL AREAS OF THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION AND ASSESSMENT WITH BIPLOT ANALYSIS )

Yazar : Erdal CACAN  , Mehmet Başbağ, Mehmet Salih Sayar, Mehmet Fırat  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 11
Sayfa : 7-16
    


Özet

Bu araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin değişik lokasyonlarından toplanan yonca (Medicago sativa L.) türüne ait otların kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın materyalini oluşturan yonca türüne ait otlar 2018 ve 2019 yıllarının ilkbaharında, bitkilerin çiçeklenme dönemlerinin başlangıcında bölgenin, 10 farklı lokasyonundan toplanmıştır. Üç tekerrürlü olarak alınan ot örneklerinde yapılan kimyasal analizler sonucunda, incelenen özelliklere ait ortalamaların lokasyonlar arasında aşağıdaki şekilde değişim gösterdiği saptanmıştır; kuru madde oranı (KM) %90.74-94.20, ham kül oranı (HK) %9.17-12.92, organik madde oranı (OM) %79.40-83.03, ham protein oranı (HP) %18.15-28.89, ham selüloz oranı (HS) %26.21-34.17, asit deterjanda çözünmeyen lif oranı (ADF) %18.37-29.92, sindirilebilir kuru madde oranı (SKM) %65.59-74.59, nötral deterjanda çözünmeyen lif oranı (NDF) %23.29-32.39, kuru madde tüketimi (KMT) %3.70-5.15 ve nispi yem değerleri (NYD) 188.4-289.2. Araştırmada ayrıca incelenen özelliklerin birbirleriyle ve lokasyonlarla olan ilişkisi biplot analiz yöntemiyle incelenmiştir. Biplot analiz sonucuna göre, ham protein oranı (HP), ham kül oranı (HK), sindirilebilir kuru madde oranı (HK), kuru madde tüketimi oranı (KMT) ve nispi yem değeri (NYD) özellikleri aynı grupta yer alarak bu beş özellik arasında olumlu ve önemli ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ot kalitesi bakımından önemli olan bu beş özellik bakımından Mardin-Sultan Şeyhmus (4) lokasyonundaki yoncaların öne çıktığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
ADF, Biplot analizi, yonca, ham protein, NDF.

Abstract

The study was carried out to determine forage quality traits of alfalfa (Medicago sativa L.) collected from various locations in the Southeastern Anatolia Region of Turkey. The alfalfa forages that constitute the material of the study were collected from 10 different locations of the region during the spring of 2018 and 2019 at the beginning of the flowering period of the plant. As a result of chemical analyzes on the forage samples taken in triplicate, it has been determined that the averages of the investigated traits were changed among the locations as follows; dry matter content (DM) 90.74-94.20%, crude ash content (CA) 9.17-12.92%, organic matter content 79.40-83.03%, crude protein content (CP) 18.15-28.89%, crude cellulose content (CC) 26.21-34.17%, content of insoluble fiber in acid detergent (ADF) 18.37-29.92%, content of digestible dry matter (DDM) 65.59-74.59%, content of insoluble fiber in neutral detergent (NDF) 23.29-32.39%, dry matter intake (DMI) 3.70-5.15% and relative feed value (RFV) 188.4-289.2. Furthermore, relations among the investigated traits and interactions between the traits and the locations were examined with using biplot analysis method. According to the results of the biplot analysis, it was determined that there are positive and significant correlations among the four important traits including crude protein (CP), crude ash (CC), digestible dry matter (DDM), dry matter intake (DMI) and relative feed value (RFV) traits. Additionally, biplot analysis showed that the forage of obtained from alfalfa genotypes in Mardin-Sultan Şeyhmus (4) location came to fore in terms of the mentioned five important forage quality traits.Keywords
ADF, Alfalfa, Biplot analysis, Crude protein, NDF.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri