Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DETERMINATION OF SINGLE LAYER WALL DEFORMATION BY USING IMAGE PROCESSING TECHNIQUES


Anahtar Kelimeler
DETERMINATION OF SINGLE LAYER WALL DEFORMATION BY USING IMAGE PROCESSING TECHNIQUES

Kaynakça EN 1052-3. (2002). Methods of Test for Mortar for Masonry. Part 3: Determination of initial shear strength. Andreotti, G., Graziotti, F., & Magenes, G. (2018). Detailed micro-modelling of the direct shear tests of brick masonry specimens: The role of dilatancy. Engineering Structures, 168(May), 929–949. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.05.019. Calderón, S., Sandoval, C., & Arnau, O. (2017). Shear response of partially-grouted reinforced masonry walls with a central opening: testing and detailed micro-modelling. Materials and Design, 118(August 2018), 122–137. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.01.019. Demir, C. (2012). Seismic behaviour of historical stone masonry multi-leaf walls (Doktora tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Zia, A. J. (2020). Kesme taş ile yapılan katmanlı duvarların deneysel olarak araştırılması (Doktora tezi), KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Hu, B., & Wu, Y. F. (2018). Effect of shear span-to-depth ratio on shear strength components of RC beams. Engineering Structures, 168(May), 770–783. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.05.017. Nahhas, T. M. (2013). Flexural Behavior and Ductility of Reinforced Lightweight Concrete Beams with Polypropylene Fiber. Journal of Construction Engineering and Management, 1(1), 4–10. http://researchpub.org/journal/jcem/number/vol1-no1/vol1-no1-1.pdf. Wang, H., & Belarbi, A. (2011). Ductility characteristics of fiber-reinforced-concrete beams reinforced with FRP rebars. Construction and Building Materials, 25(5), 2391–2401. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.11.040 Baran, M., & Sevil, T. (2010). Analytical and experimental studies on infilled RC frames. International Journal of Physical Sciences, 5(13), 1981–1998. Verderame, G. M., Fabbrocino, G., & Manfredi, G. (2008). Seismic response of r.c. columns with smooth reinforcement. Part I: Monotonic tests. Engineering Structures, 30(9), 2277–2288. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2008.01.025 Dinçer, S. (2009). Dijital görüntü işleme teknikleri ile matlab ve mikrokontrolör kullanılarak iki boyutlu görüntünün çizdirilmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (Tez No. 292007). Karameşe, G. (2018). Yapı Sistemlerinde Yer değiştirme ve Şekil değiştirme Büyüklüklerinin Özel Bir Görüntü İşleme Yöntemiyle Belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (Tez No. 517750). Kaçın, S., Aydın, M. (2020). Görüntü İşleme Yöntemi ile Betonarme Kiriş Deplasmanlarının Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(2), 107-117. Bilici, S. (2017). Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Yapısal Deformasyonların Ölçülmesi (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (Tez No. 478595). Onat M. (2008). Dijital görüntü işleme yöntemleriyle lifli beton numunelerindeki çatlakların tespit edilmesi (Yüksek lisans tezi), Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ (Tez No. 237701). Çankaya, G., Arslan, M. H., & Ceylan, M. (2013). Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yöntemleri ile betonun basınç dayanımının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. Lee, B. Y., Kim, Y. Y., Yi, S. T., & Kim, J. K. (2013). Automated image processing technique for detecting and analysing concrete surface cracks. Structure and Infrastructure Engineering, 9(6), 567-577. Babu, V., Parate, P. (2013). Interest points based object tracking via sparse representatiton, 20th IEEE International Conference on Image Processing. Australia: Melbourne., February 15-18. Talu, M.F. (2010). Nesne takip yöntemlerinin sınıflandırılması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(18), 45-63. Bhatt, B., Patel, M. (2015). A comparative study of object tracking techniques. International Journal. F.Q. Zhong, X.X. Shao, C. Quan, A comparative study of 3D reconstruction methods in stereo digital image correlation, Optics and Lasers in Engineering, Volume 122, 2019, Pages 142-150, ISSN 0143-8166, https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2019.06.001.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri