Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOME DICOTYL ENDEMIC PLANTS WITH THE POTENTIAL OF BEING AN ORNAMENTAL PLANT IN MERSIN


Anahtar Kelimeler
SOME DICOTYL ENDEMIC PLANTS WITH THE POTENTIAL OF BEING AN ORNAMENTAL PLANT IN MERSIN

Kaynakça Atas, A. D., Goze, I., Alim, A., Cetinus, S. A., Vural, N., Murat Goze, H., Korkoca, H. (2011). Chemical composition, antioxidant, antimicrobial activities of the essential oil of Salvia hypargeia Fisch. & Mey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 14(3), pp. 289-296. Avcı, M. (2014). (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, Ankara. pp. 28-53. Aytaç, Z., Yıldırım, H. (2018). Ebenus zekiyeae (Fabaceae), A New Species From Turkey. Annales Botanici Fennici, 55(1-3), pp. 25–29. doi:10.5735/085.055.0104. Başer, K. H. C., Özek, T. (1994). Composition of the Essential Oil of Nepeta caesarea Boiss. from Turkey. Journal of Essential Oil Research, 6(6), pp. 645–646. doi:10.1080/10412905.1994.9699361. Binzet, R. (2007). Doğu Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Onosma L. (Boraginaceae) Türlerinin Morfolojik ve Palinolojik Özelliklerinin Nümerik Taksonomisi. Doktora Tezi, Mersin. Binzet, R., Binzet, G., Gumus, I., Turunc, E., Solmaz, U., Keskin, E., Dogen, A., Arslan, H. (2019). Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil and Various Extracts of Onosma sieheana Hayek Roots. Journal of Essential Oil Bearing Plants, pp. 1–11. doi:10.1080/0972060x.2019.1600431. Binzet, R., Orcan, N. (2007). A New Species of Onosma (Boraginaceae) from Southern Turkey. Novon: A Journal for Botanical Nomenclature, 17(1), pp. 8–10. doi:10.3417/1055-3177(2007)17[8:ansoob]2.0.co;2. Davis, P. H. 1965 - 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-10. Edinburgh University Press, Edinburgh. D’Antonio, C., Meyerson, L. A. (2002). Exotic Plant Species as Problems and Solutions in Ecological Restoration: A Synthesis. Restoration Ecology, 10(4), pp. 703–713. doi:10.1046/j.1526-100x.2002.01051.x. Duman, H., Uzunhisarcıklı, E., Özbek, F. (2021). A new natural hybrid of Verbascum L. (Scrophulariacae) from Turkey. Gazi University Journal of Science, 1-1 . DOI: 10.35378/gujs.787401. Erayman, M., İlhan, E., Güzel, Y., Eren, A. H. (2014). Transferability of SSR markers from distantly related legumes to Glycyrrhiza species. Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry, 38, pp. 32–38. doi:10.3906/tar-1303-47. Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M. T. (Editörler) (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 11, Second Supplement, Edinburgh University Press, Edinburgh. Khodaie, L., Delazar, A., Lotfipour, F., & Nazemiyeh, H. (2012). Antioxidant and Antimicrobial activity of Pedicularis sibthorpii Boiss. and Pedicularis wilhelmsiana Fisch ex. Advanced pharmaceutical bulletin, 2(1), pp. 89-92. Kırımer, N., Demirci, B. Duman, H. Baser, K. H. C. (2014). Volatiles of Two Endemic Anthemis Species from Turkey. Chemistry of Natural Compounds. 50. pp. 379-381. doi: 10.1007/s10600-014-0960-6. Kürkçüoğlu, M., Ağalar, H. G., Aksoy, A., Baser, K. H. C. (2019). Composition of the Essential Oils of Two Endemic Helichrysum Species in Turkey. Records of Natural Products. 13. pp. 236-242. doi: 10.25135/rnp.93.18.06.113. Muca, B., Yıldırım, B., Özçelik, Ş., Koca, A. (2012). Isparta ilinin halka açık alanlarında bulunan zehirli süs bitkileri. Biological Diversity and Conservation, 5/1: 23-30. Riedl, H., Binzet, R., & Orcan, N. (2005). A New Species of Onosma (Boraginaceae–Lithospermeae) From Southern Turkey. Edinburgh Journal of Botany, 61(2-3), pp. 127-130. doi:10.1017/s0960428605000211. Sarı, D. (2019). Kentsel Peyzajda Kullanılan Bazı İstilacı Süs Bitkileri; Türkiye’den Örnekler. Dalkılıç, M. (Ed.), Scientific Developments - 2019 içinde (pp. 174-192). Gece Akademi, Çankaya, Ankara. Sümbül, H., Tufan, Ö., Düşen, O. D., & Göktürk, R. S. (2003). A new taxon of Glycyrrhiza L. (Fabaceae) from southwest Anatolia. Israel Journal of Plant Sciences, 51(1), pp. 71–74. doi:10.1560/fhjg-f0pl-uvb9-tcpp. Tanker, N. (1971). Rhamnus petiolaris Boiss, Bitkisi ve Gövde Kabuklarının Morfolojik ve Anatomik Olarak incelenmesi. Ankara Ecz. Fak. Mec., 1(1): 36-52. TUBIVES, 2021. Türkiye Bitkileri Veri Servisi (TUBIVES) Version 2.0 Beta, Erişim adresi www.turkherb.ibu.edu.tr. Ulubelen, A., Evren, N., Tuzlaci, E., Johansson, C. (1988). Diterpenoids from the Roots of Salvia hypargeia. Journal of Natural Products, 51(6), pp. 1178–1183. doi:10.1021/np50060a021. Yalçın, F. N., Kaya, D., Çaliş, İ., Ersöz, T., Palaska, E. (2008). Determination of iridoid glycosides from four Turkish Lamium species by HPLC-ESI/MS. Turkish Journal of Chemistry, 32(4), pp. 457-467. Yetişen, K. (2014). Morphological and anatomical study of the endemic species Phlomis monocephala (Lamiaceae). Phytologia Balcanica, 20(1), pp. 49-55. Zomlefer, W. B. (1994). Guide to flowering plant families. The University of North Carolina Press, Chepell Hill & London.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri