Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kolorektal bölge (KRB) hastalıkları ile ilgili şikâyetleri olan hastalar, genel cerrahi, gastroenteroloji ve diğer polikliniklere her geçen gün sıklığı artan bir şekilde başvurmaktadır. Rektal kanama, abdominal ağrı, izah edilemeyen anemi, barsak alışkanlığında değişiklikler, gaitada gizli kan pozitifliği ciddi bir kolon hastalığı belirtisi olabilir. Bu çalışmada 2015-2018 yılları arasında İç Anadolu Bölgesinde bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesi endoskopi ünitesinde, AGİS endoskopisi yapılan 65 yaşın altındaki hastalar incelendi. Veriler retrospektif olarak tarandı. 65 yaşın altında olan 214 hasta araştırma kapsamına alındı. Olguların 37'sinde (%17,29) kolit, 38'inde (%17,76) hiperplastik polip, 86'sında (%40,19) tübüler adenom, 40'ında (%18,69) tübülovilloz adenom,13'ünde (%6,7) adenokarsinom saptandı. Kolit ve hiperplastik polip tespit edilen yaşlar ortalama kırklı yaşlar ilen, tübüler adenom, tübülovilloz adenom ve adenokarsinomlar ellili yaşlarda daha fazlaydı. Adenokarsinomların, diğer sonuçların aksine kadın cinsiyette fazla gözlendiği bulundu. Alt gis endoskopisi kolorektal kanser tanı ve tedavisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. AGİS endoskopisi sonuçlarının incelendiği çalışmamızda 65 yaş altı bireylerde tübüler adenom yüksek orandadır. Anahtar Kelimeler: Tübülovilloz Adenom, Kolit, Hiperplastik PolipAnahtar Kelimeler
Tübülovilloz Adenom, Kolit, Hiperplastik Polip

Kaynakça REFERENCES 1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, CA: a cancer journal for clinicians. 2019;69(1):7-34. 2. Okyay P. Kolorektal kanser epidemiyolojisi, Türkiye Klinikleri Medikal Onkoloji Dergisi. 2013;(3):1-5. 3. Coşun, A, Yaşa, M. H., Ayvaz, Ö, Yükselen, V, Ergin, F, & Karaoğlu, A Ö. (2012). Aydın bölgesindeki kolon kanserlerinin özellikleri. Nobel Med 2012; 8(2): 22-25 4. Gültekin, M, & Boztaş, G. Türkiye kanser istatistikleri. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014:19-20 5. Çakır ÖÖ. Bölgemizdeki inflamatuar barsak hastalıkları tanılı olguların insidansı, demografik ve klinik özellikleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2019;18(2):49-58. 6. Lee DS, Kim BG, Lee KL, Jung YJ, Kim JW. Technical feasibility of a guidetube for various endoscopic procedures in human gastrointestinal simulators. Clinical Endoscopy. 2019;52(3):247. 7. Güvendi G, Eroğlu HA, Adalı Y. Kars yöresi alt gastrointestinal endoskopik biyopsi sonuçları. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi. 2018;8(1):70-79. 8. Polat FR. Rektosigmoidoskopi: 295 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1):21–24 9. Ferlay J, Shin HR, Bray F, et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer 2010;127:2893-917 10. Shussman N, Wexner SD. Colorectal polyps and polyposis syndromes. Gastroenterology report, 2014;2(1):1-15. 11. Polat Y. Bir cerrahın endoskopi deneyimi: 8453 olgunun değerlendirilmesi. International Journal of Basic and Clinical Medicine. 2015;3(1):1-5. 12. Bozdağ A, Gültürk B, Aksu, A. Alt gastrointestinal sistem endoskopisi sonuçlarımız. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2014;5(4):580-582. 13. Oymacı E, Sarı E, Uçar AD et al. Cerrahi endoskopi ünitemizdeki kolonoskopik polipektomi sonuçlarımızın değerlendirilmesi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi. 2014;24(4):118-124. 14. Şahin A, Tunç N, Kılıç S. et al. Kolon polipleri sayı ve büyüklüğü malignite göstergesi olabilir mi?. Endoskopi Gastrointestinal. 2017;25(1):14-18. 15. Eminler, AT, Sakallı M, Kader IRAK et al. Gastroenteroloji ünitemizdeki kolonoskopik polipektomi sonuçlarımız. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2011;10(3):112-115. 16. Şahintürk, Y., & Çekin, A. H. Kolon polipleri: Lokalizasyon, histoloji, boyut-5 yıllık kolonoskopik değerlendirme. Endoskopi Gastrointestinal, 2018; 26(2):57-60. 17. Karahan Ö, Cingi A, Şimşek ODG, Sevinç ODB. Gastrointestinal sistem Endoskopisi. Ankara, Bayt yayıncılık; 2016:397. 18. Utku ÖG., Ergül B, Oğuz D. Gaitada gizli kan testi pozitifliği nedeni ile kolonoskopi yapılan hastaların kolonoskopik ve patolojik sonuçlarının değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2018;17(1):17-20. 19. Erdem, H. Gastrointestinal Poliplerin Boyutları, Lokalizasyonu ve Histopatolojik Tiplerine Göre Değerlendirilmesi; Bir Yıllık Periyod. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 8(1), 13-21. 20. Yaşar M, Kayıkçı A. Kolonoskopi sonuçlarımızın retrospektif analizi. Konuralp Tıp Dergisi. 2010;2:6-9.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri