Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


EVALUATION OF LOWER GASTROINTESTINAL SYSTEM FINDINGS IN A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

Patients with complaints about colorectal region refer to general surgery, gastroenterology and other outpatient clinics with an increasing frequency. Rectal bleeding, abdominal pain, unexplained anemia, changes in bowel habit, occult blood positivity in stool can be a sign of serious colon disease. In this study, patients under the age of 65 who underwent AGIS endoscopy in the endoscopy unit of the Research and Application Hospital in Central Anatolia Region between 2015 and 2018 were examined. The data were reviewed retrospectively. 214 patients under the age of 65 were included in the study. Colitis in 37 (17.29%), hyperplastic polyp in 38 (17.76%), tubular adenoma in 86 (40.19%), tubular adenoma in 40 (18.69%), Adenocarcinoma was detected in 13 (6.7%) of results. Tubular adenoma, tubulovillose adenoma and adenocarcinomas were more common at the age of fifties, with colitis and hyperplastic polyps detected in the mean age of forties. Adenocarcinomas were found to be more common in female sex, unlike other results. Lower gis endoscopy has an important place in the diagnosis and treatment of colorectal cancer. In our study, in which the results of AGIS endoscopy were examined, tubular adenoma was high in individuals under 65 years of age. Keywords: Tubulovillous Adenoma, Colitis, Hyperplastic PolypKeywords
Tubulovillous Adenoma, Colitis, Hyperplastic PolypKaynakça REFERENCES 1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, CA: a cancer journal for clinicians. 2019;69(1):7-34. 2. Okyay P. Kolorektal kanser epidemiyolojisi, Türkiye Klinikleri Medikal Onkoloji Dergisi. 2013;(3):1-5. 3. Coşun, A, Yaşa, M. H., Ayvaz, Ö, Yükselen, V, Ergin, F, & Karaoğlu, A Ö. (2012). Aydın bölgesindeki kolon kanserlerinin özellikleri. Nobel Med 2012; 8(2): 22-25 4. Gültekin, M, & Boztaş, G. Türkiye kanser istatistikleri. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014:19-20 5. Çakır ÖÖ. Bölgemizdeki inflamatuar barsak hastalıkları tanılı olguların insidansı, demografik ve klinik özellikleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2019;18(2):49-58. 6. Lee DS, Kim BG, Lee KL, Jung YJ, Kim JW. Technical feasibility of a guidetube for various endoscopic procedures in human gastrointestinal simulators. Clinical Endoscopy. 2019;52(3):247. 7. Güvendi G, Eroğlu HA, Adalı Y. Kars yöresi alt gastrointestinal endoskopik biyopsi sonuçları. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi. 2018;8(1):70-79. 8. Polat FR. Rektosigmoidoskopi: 295 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1):21–24 9. Ferlay J, Shin HR, Bray F, et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer 2010;127:2893-917 10. Shussman N, Wexner SD. Colorectal polyps and polyposis syndromes. Gastroenterology report, 2014;2(1):1-15. 11. Polat Y. Bir cerrahın endoskopi deneyimi: 8453 olgunun değerlendirilmesi. International Journal of Basic and Clinical Medicine. 2015;3(1):1-5. 12. Bozdağ A, Gültürk B, Aksu, A. Alt gastrointestinal sistem endoskopisi sonuçlarımız. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2014;5(4):580-582. 13. Oymacı E, Sarı E, Uçar AD et al. Cerrahi endoskopi ünitemizdeki kolonoskopik polipektomi sonuçlarımızın değerlendirilmesi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi. 2014;24(4):118-124. 14. Şahin A, Tunç N, Kılıç S. et al. Kolon polipleri sayı ve büyüklüğü malignite göstergesi olabilir mi?. Endoskopi Gastrointestinal. 2017;25(1):14-18. 15. Eminler, AT, Sakallı M, Kader IRAK et al. Gastroenteroloji ünitemizdeki kolonoskopik polipektomi sonuçlarımız. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2011;10(3):112-115. 16. Şahintürk, Y., & Çekin, A. H. Kolon polipleri: Lokalizasyon, histoloji, boyut-5 yıllık kolonoskopik değerlendirme. Endoskopi Gastrointestinal, 2018; 26(2):57-60. 17. Karahan Ö, Cingi A, Şimşek ODG, Sevinç ODB. Gastrointestinal sistem Endoskopisi. Ankara, Bayt yayıncılık; 2016:397. 18. Utku ÖG., Ergül B, Oğuz D. Gaitada gizli kan testi pozitifliği nedeni ile kolonoskopi yapılan hastaların kolonoskopik ve patolojik sonuçlarının değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2018;17(1):17-20. 19. Erdem, H. Gastrointestinal Poliplerin Boyutları, Lokalizasyonu ve Histopatolojik Tiplerine Göre Değerlendirilmesi; Bir Yıllık Periyod. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 8(1), 13-21. 20. Yaşar M, Kayıkçı A. Kolonoskopi sonuçlarımızın retrospektif analizi. Konuralp Tıp Dergisi. 2010;2:6-9.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri