Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


INVESTIGATION ASPECT OF TECHNICAL AND STRUCTURAL OF BEEF CATTLE BARNS IN ADIYAMAN PROVINCE


Anahtar Kelimeler
INVESTIGATION ASPECT OF TECHNICAL AND STRUCTURAL OF BEEF CATTLE BARNS IN ADIYAMAN PROVINCE

Kaynakça Anonim 2011. T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Yılı Faaliyet Raporu, Ankara. https://docplayer.biz.tr/16353654-Kalkinma-ajanslari-2010-yili-faaliyet-raporu.html, Erişim Tarihi: 24.10.2018. Anonim 2015, T. C. Kalkınma Bakanlığı, TRC1 Gaziantep-Adıyaman-Kilis Bölge Planı 2014-2023. İpekyolu Kalkınma Ajansı Raporu. Ankara. https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/jeotermalseracilik/Belgeler/Proje%20Sonu%C3%A7%20Raporu.PDF. Anonim 2018a. http://www.gap.gov.tr/tarim-sayfa-15.html, Erişim Tarihi: 27.10.2018. Anonim 2018b. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. http://adiyaman.tarim.gov.tr/ Erişim Tarihi: 25.10.2018. Anonim 2018c. http://www.tarim.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/ adiyaman.pdf, Erişim Tarihi: 25.10.2018. Anonim 2019. T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı. 2018 yılı Faaliyet Raporu, TRC1 Bölgesi, Ankara. Arıcı, İ., Şimşek, E., Yaslıoğlu, E. 2001. Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması. Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi Yayınları: 4, Sütaş Yetiştirici El Kitabı, Bursa, 45s. Arıcı, İ., Şimşek, E., Yaslıoğlu, E., Kılıç, İ. 2010. Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması. Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi Yayınları, Hayvancılık Serisi 4, Yetiştirici El Kitabı: 4, Bursa, 55s. Atılgan A, Erkan M, Saltuk B, Alagöz T. 2006. Akdeniz Bölgesindeki Hayvancılık İşletmelerinde Gübrenin Yarattığı Çevre Kirliliği. Ekoloji, 15(58): 1-7. Büyüktaş, K., Atılgan, A., Tezcan, A. 2016. Tarımsal Üretim Yapıları. SDÜ Ziraat Fakültesi Yayınları: 101, Ders Kitabı, Isparta, 253s. Çalışkan, R. 2019. Antalya İlinde Son 10 Yılda Doğal Afetlerden Zarar Gören Bitkisel Üretim Yapılarının Yapısal Yönden Etkisinin İncelenmesi Ve Tarım Sigortası Destek Durumlarının Belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Antalya, 99s. Çiçek, A. ve Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no 12, 118s, Tokat. Çayır, M., 2010. Büyükbaş Hayvan Barınaklarında Oluşan Atıkların Çevre Üzerine Etkileri. Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 84 s. Ekmekyapar, T. 2001. Tarımsal Yapılar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 204, Ders Kitabı, Erzurum, 209s. Güner, M.S., Yüksel, A. 2001. Yapı Bilgisi. Aktif Yayınevi: 1, İstanbul, 410s. Karagölge, C. ve Peker, K. 2002. Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (3), 313-316s, Erzurum. Olgun, M. 2011. Tarımsal Yapılar. Ankara Ünivirsitesi Ziraat FakültesiYayınları: 529/1577, Ders Kitabı, Ankara, 447s. Özcan, K. 2002. Yapı. Bilim Yayınları: 9 Baskı, Ankara, 345 s. Saltuk B, Artun O, Atilgan A (2017). Determination Of The Areas Suitable For Biogas Energy Production By Using Geographic Information Systems (Gis): Euphrates Basin Case, Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering 6:57-64 Sümer, G. ve Polat, Y. 2016. Dünyada Tarım Sigortaları Uygulamaları ve Tarsim. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dergisi. Sayı, 18(1), 236-263 s, Ankara. TUİK (2018). Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 23.09.2018.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri