Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


JEOTERMAL SİSTEMLERDEKİ AKTİF TEKTONİK KAYNAKLI BAZI HİDROJEOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER: MUĞLA BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Çalışma alanı GB Anadolu’da Muğla ili sınırları içerisinde yer alır. Türkiye Diri Fay Haritası’nda aktif fay olarak gösterilen yaklaşık KB-GD uzanımlı Karaova-Milas ve Muğla-Yatağan Fay Zonları ile Gökova Körfezi’ni güneyden sınırlayan yaklaşık D-B uzanımlı Ula-Ören Fay Zonu bölgenin en önemli aktif faylarıdır. Bu fayların yanı sıra alanda pek çok aktif tektonik unsurun da olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte çalışma alanı ve çevresinde aletsel dönemde (1900-2019) magnitüdü M=4.0 den büyük yaklaşık 450 adet depremin meydana geldiği ve aktivitenin halen devam etmektedir. Ayrıca bölgede 1926 yılında bir adet Mw=7.7, 1933 yılında bir adet Mw=6.4, 1941 yılında iki adet Mw=6.0, 1961 yılında bir adet Mw=6.3 ve 21 Temmuz 2017 tarihinde Mw=6.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. Jeotermal sistemler açısından da oldukça zengin olan alanda ve çevresinde kalan bölgede birçok jeotermal alan -Yatağan (Bozüyük), Bodrum (Karaada), Datça (Ilıca, Gölbaşı), Köyceğiz (Sultaniye), Dalyan (Delibey Girmesi, Rızaçavuş Girmesi, Gelgirme), Sarıgerme (Çürükardı) ve Fethiye (Gebeler)- bulunmaktadır. Bu jeotermal alanların çoğu da aktif fay zonları üzerinde bulunmaktadır. Bu jeotermal alanlarda belirlenen sıcak su kaynaklarından (Savran-Milas, Bozüyük-Yatağan, Sultaniye-Köyceğiz ve Kapukargın-Dalaman) yaklaşık üç yıl süren bir izleme (monitoring) çalışması (yerinde ölçüm ve su örneklemesi) yapılarak, çalışma alanındaki jeotermal kaynaklar ile aktif fayların ilişkisi ortaya çıkarılarak bu yüksek deprem aktivitesi ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma alanında Muğla ili civarında 22 Kasım 2017 tarihinde Mw=5.0 ve 25 Kasım 2017 tarihinde Mw=5.3 büyüklüğünde iki adet deprem meydana gelmiştir. Özellikle Ekim 2017 ve Aralık 2017 örnekleme dönemlerinde alınan suların kimyasal analiz sonuçlarına bakıldığında bazı değerlerin bu depremlerden etkilendiği gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Jeotermal, Deprem, Muğla, Aktif Fay

Kaynakça Ambraseys, N.N. & Tchalenko, J.S. (1972). Seismotectonic Aspects of the Gediz, Turkey, Earthquake of March 1970, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 30, 229-252. Ateş, Ö.; Özden, S. & Tutkun, S.Z. (2011). Aktif Fayların Jeotermal Alanlarla İlişkisine Bir Örnek: 19 Mayıs 2011 Simav Depremi ile Jeotermal Kaynaklardan Elde Edilen Verilerin Anlamı, ATAG 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, S:58, Adana. Ateş, Ö.; Özden, S. & Tutkun, S.Z. (2012). Jeotermal Kaynaklarda Depremlere Bağlı Gözlenen Değişikliklere Bir Örnek: 19 Mayıs 2011 Simav Depremi ve Etkileri, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, sf 14-15, Ankara. Ateş, Ö. (2014). Simav ve Kütahya Fayları Arasında Kalan Jeotermal Alanların Hidrojeokimyası ve Aktif Tektonik İle İlişkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Çanakkale. Ateş, Ö. & Tutkun, S.Z. (2014). Simav (Kütahya) Depremlerinin Jeotermal Sistemlerdeki Hidrojeokimyasal Değişimleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt: 57, Sayı 3, sf. 25-40, Ankara. Emre, Ö.; Duman, T.Y. & Özalp, S. (2013). 1/250000 ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara. Eyidoğan, H. & Jackson, J. (1985). A Seismological Study of Normal Faulting in the Demirci, Alaşehir and Gediz Earthquakes of 1969-70 in Western Turkey: Implications for the Nature and Geometry of Deformation in the Continental Crust., Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 81, 569-607. Kaçar, B.; Özden, S. & Ateş, Ö. (2017). Güre (Balıkesir) Jeotermal Alanının Jeolojisi, Hidrojeokimyası ve Aktif Tektonikle İlişkisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt: 60, Sayı:2, 243-258, Ankara. Kalafat, D.; Güneş, Y., Kekovalı, K., Kara, M., Deniz, P. & Yılmazer, M. (2011). A Revised and Extented Earthquake Cataloque for Turkey Since 1900 (M?4.0), Boğaziçi University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Special Publication, 143, İstanbul. McKenzie, D.P. (1972). Active Tectonics of the Mediterranean Region, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 30, 109-185. McKenzie, D.P. (1978). Active Tectonics of the Alpine-Himalayan Belt: The Aegean Seaand Surrounding Regions, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 55, 217-254. Şenyürek, B. (2004). Muğla ili Çevre Durum Raporu (Jeolojik Yapı ve Stratigrafi Bölümü), T.C. Muğla Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğü, s. 27-32, Muğla. Şimşek, Ş. & Yıldırım, N. (2000). Termal Kaynaklar: Depremin Habercisi, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Deprem Bölgelerindeki Termal Kaynaklarda Gözlenen Değişimler ve Önemi, Cumhuriyet, Bilim Teknik, 01 Temmuz 2000. Woith, H.; Wang, R., Maiwald, U., Pekdeğer, A. & Zschau, J. (2013). On The Origin Of Geochemical Anomalies in Groundwaters Induced by the Adana 1998 Earthquake, Chemical Geology, 339, 177-186. www.deprem.gov.tr

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri