Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOME HYDROGEOCHEMICAL CHANGES IN GEOTHERMAL SYSTEMS WITH ACTIVE TECTONIC ORIGIN: A CASE STUDY IN MUĞLA PROVINCE

The study area is located within the borders of Muğla province in SW Anatolia. Approximately NW-SE trending Karaova-Milas and Muğla-Yatağan Fault Zone and Ula-Ören Fault Zone which has approximately E-W trending along the south of Gökova Gulf are the most active faults of region as in shown active faults on the Turkey Active Fault Map. In addition to these faults, it is known that there are many active tectonic elements in the area. However, during the instrumental period (1900-2019) in the study area and its surroundings, approximately 450 earthquakes with magnitudes greater than M=4.0 occurred and the activity still continues. In addition, there were one Mw=7.7 in 1926, one Mw=6.4 in 1933, two Mw=6.0 in 1941, one Mw=6.3 in 1961 and Mw=6.6 magnitude earthquakes happened on 21 July 2017. Many geothermal areas in the area which is very rich in terms of geothermal systems and the surrounding region -Yatağan (Bozüyük), Bodrum (Karaada), Datça (Ilıca, Gölbaşı), Köyceğiz (Sultaniye), Dalyan (Delibey Girmesi, Rızaçavuş Girmesi, Gelgirme), Sarıgerme (Çürükardı) and Fethiye (Gebeler). Most of these geothermal areas are also located on active fault zones. A three-year monitoring study (on-site measurement and water sampling) was carried out from the hot water resources (Savran-Milas, Bozüyük-Yatağan, Sultaniye-Köyceğiz and Kapukargın-Dalaman) determined in these geothermal areas. The relationship between geothermal resources and active faults in the study area was revealed and it was tried to be associated with this high earthquake activity. In the study area, two earthquakes with Mw = 5.0 on 22 November 2017 and Mw = 5.3 on 25 November 2017 occurred around Muğla. Considering the chemical analysis results of the waters taken during the sampling periods of October 2017 and December 2017, it was observed that some values were affected by these earthquakes.Keywords
Geothermal, Earthquake, Muğla, Active FaultKaynakça Ambraseys, N.N. & Tchalenko, J.S. (1972). Seismotectonic Aspects of the Gediz, Turkey, Earthquake of March 1970, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 30, 229-252. Ateş, Ö.; Özden, S. & Tutkun, S.Z. (2011). Aktif Fayların Jeotermal Alanlarla İlişkisine Bir Örnek: 19 Mayıs 2011 Simav Depremi ile Jeotermal Kaynaklardan Elde Edilen Verilerin Anlamı, ATAG 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, S:58, Adana. Ateş, Ö.; Özden, S. & Tutkun, S.Z. (2012). Jeotermal Kaynaklarda Depremlere Bağlı Gözlenen Değişikliklere Bir Örnek: 19 Mayıs 2011 Simav Depremi ve Etkileri, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, sf 14-15, Ankara. Ateş, Ö. (2014). Simav ve Kütahya Fayları Arasında Kalan Jeotermal Alanların Hidrojeokimyası ve Aktif Tektonik İle İlişkisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Çanakkale. Ateş, Ö. & Tutkun, S.Z. (2014). Simav (Kütahya) Depremlerinin Jeotermal Sistemlerdeki Hidrojeokimyasal Değişimleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt: 57, Sayı 3, sf. 25-40, Ankara. Emre, Ö.; Duman, T.Y. & Özalp, S. (2013). 1/250000 ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara. Eyidoğan, H. & Jackson, J. (1985). A Seismological Study of Normal Faulting in the Demirci, Alaşehir and Gediz Earthquakes of 1969-70 in Western Turkey: Implications for the Nature and Geometry of Deformation in the Continental Crust., Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 81, 569-607. Kaçar, B.; Özden, S. & Ateş, Ö. (2017). Güre (Balıkesir) Jeotermal Alanının Jeolojisi, Hidrojeokimyası ve Aktif Tektonikle İlişkisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt: 60, Sayı:2, 243-258, Ankara. Kalafat, D.; Güneş, Y., Kekovalı, K., Kara, M., Deniz, P. & Yılmazer, M. (2011). A Revised and Extented Earthquake Cataloque for Turkey Since 1900 (M?4.0), Boğaziçi University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Special Publication, 143, İstanbul. McKenzie, D.P. (1972). Active Tectonics of the Mediterranean Region, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 30, 109-185. McKenzie, D.P. (1978). Active Tectonics of the Alpine-Himalayan Belt: The Aegean Seaand Surrounding Regions, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 55, 217-254. Şenyürek, B. (2004). Muğla ili Çevre Durum Raporu (Jeolojik Yapı ve Stratigrafi Bölümü), T.C. Muğla Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğü, s. 27-32, Muğla. Şimşek, Ş. & Yıldırım, N. (2000). Termal Kaynaklar: Depremin Habercisi, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Deprem Bölgelerindeki Termal Kaynaklarda Gözlenen Değişimler ve Önemi, Cumhuriyet, Bilim Teknik, 01 Temmuz 2000. Woith, H.; Wang, R., Maiwald, U., Pekdeğer, A. & Zschau, J. (2013). On The Origin Of Geochemical Anomalies in Groundwaters Induced by the Adana 1998 Earthquake, Chemical Geology, 339, 177-186. www.deprem.gov.tr

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri