Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Determining the Biogas Energy Potential from Greenhouse Wastes and Creating Maps: The Case of Antalya Province

With the increasing need for energy, energy studies to be obtained from waste gain importance. In this study, the province of Antalya, where greenhouse cultivation is carried out intensely, was selected. It has been tried to determine the potential biogas energy that can be obtained from the waste generated by tomato, pepper and eggplant plants in greenhouses in Antalya. Maps of these biogas energy values were created and the usability of this energy in greenhouse heating was investigated. In the study, the amount of potential biogas energy available was calculated using the data of 2019, and maps were created and the energy levels of this energy equivalent to other energy sources were tried to be calculated. It has been calculated that 488597,20 kg of waste can be obtained annually in the greenhouses in the research area and the potential biogas energy that can be obtained from these wastes is 8035073.43 MJ per year. In greenhouse cultivation, heating is required to ensure the desired amount and quality of production. Therefore, heating has an important place in greenhouse cultivation and constitutes a large part of production costs. In this respect, it is thought that the potential energy that can be obtained from the wastes left over from the products grown in greenhouses can be used in greenhouse heating and can provide an economic benefit for greenhouse cultivation by reducing heating costs. In addition, it is predicted that maps created by determining the biogas energy potential can be used in energy planning.Keywords
Antalya, Greenhouse, Biogas energy, Digital map (ArcGIS)Kaynakça Acaroğlu, M., 2007. Alternatif Enerji Kaynakları. Nobel Yayın No: 1253, 609s, Ankara. Akova, İ., 2008. Yenilenebilir Enerji Kaynakları. Nobel Yayın No: 1294, 224s, Ankara. Altıkat, S. ve Çelik, A. (2012). Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der, 2(1), 61–66. Anonim, 2009. Orman Genel Müdürlüğü Biyoenerji Komisyonu Mayıs, Ankara Anonim, 2011. Türkiye'de Biyogaz Yatırımları İçin Geçerli Koşulların ve Potansiyelin Değerlendirilmesi. Türk-Alman Biyogaz Projesi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara. Anonim, 2014. Biyokütlenin Altın Çağı. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/energyresources/Biyok%C3%BCtlenin%20alt%C4%B1n%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1Sonnn.pdf. (Erişim:16.09.2020).

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri