Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KLORÜRLÜ ORTAMLARDA NİKOTİNAMİDİN PİRİNCİN KOROZYONUNA KARŞI İNHİBİTÖR ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmada nikotinamid bileşiğinin 0,2 M NaCl çözeltisinde pirincin korozyonuna karşı inhibitör etkisi araştırılmıştır. Ayrıca inhibitör derişiminin ve bekleme süresinin etkisi incelenmiştir. Pirincin bu ortamdaki elektrokimyasal davranışını belirlemek amacıyla Dönüşümlü Voltametri Tekniği kullanılmıştır. Korozyon hızının belirlenmesinde elektrokimyasal bir yöntem olan Tafel Polarizasyon yöntemi uygulanmıştır. Çalışmalar sonucunda nikotinamid bileşiğinin klorürlü ortamlarda pirinç için iyi bir korozyon inhibitörü olduğu ve anodik inhibitör olarak bir davranış gösterdiği anlaşılmıştır.  En iyi inhibitör etkinliğinin 120 dakika bekleme süresi ile 500 ppm inhibitör derişimi ile sağlandığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Korozyon, pirinç, sodyum klorür, nikotinamid, İnhibitör

Kaynakça Albini M., Letardi P., Mathys L., Brambilla L., Schröter J., Junier P., et al., (2018). “Comparison of a bio-based corrosion inhibitor versus benzotriazole on corroded copper surfaces”, Corros Sci., 143,84-92. Amar H., Tounsi A., Makayssi A, Derja A, Benzakour J, (2007) “Outzourhit A. Corrosion inhibition of Armco iron by 2-mercaptobenzimidazole in sodium chloride 3% media”, Corros Sci., 49(7), 2936-45. Arthur D.E., Jonathan A, Ameh P.O., Anya C. (2013). “A review on the assessment of polymeric materials used as corrosion inhibitor of metals and alloys”, Int J Ind Chem., 4(1), 2. Asan A., Kabasakaloglu M., Işıklan M., Kılıç Z., (2005). “Corrosion inhibition of brass in presence of terdentate ligands in chloride solution”, Corros Sci., 47(6),1534-44. Bilgili E.Z, Salamci E., Asan A., Unal R., Valov R., (2016). “Investigation of corrosion behaviour of porous powder metallurgy parts electrochemically coated with diamond nano particles modified chromium”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, , 31(3),580-589. Bokati K.S, Dehghanian C, Yari S., (2017). “Corrosion inhibition of copper, mild steel and galvanically coupled copper-mild steel in artificial sea water in presence of 1H-benzotriazole, sodium molybdate and sodium phosphate”, Corros Sci., 126,272-85. Branzoi F., Branzoi V., 2013). “Effect of some new organic polymers as green corrosion ınhibitors for brass in cooling water system”, Rev Roum Chim.,58(9-10), 747756. Katava R., Zorko F., Mance A.D., Otmacic-Curkovic H., Pavlovic G., (2017). “Synthesis and structure of 4-methyl-1-N-(p-tolyl) imidazole as organic corrosion inhibitor”, Mol Cryst Liq Cryst, 642(1),29-37. Qiang Y., Zhang S., Yan S., Zou X., Chen S., (2017). “Three indazole derivatives as corrosion inhibitors of copper in a neutral chloride solution”, Corros Sci.,126, 295-304. Quraishi M., Farooqi I., Saini P., (1999). “Investigation of some green compounds as corrosion and scale inhibitors for cooling systems”, Corrosion, 55(5), 493-497. Tasic Z.Z., Mihajlovic M.B.P., Radovanovic M.B, Simonovic A.T, (2018). “Antonijevic M.M., Cephradine as corrosion inhibitor for copper in 0.9% NaCl solution”, J Mol Struct., 1159,46-54. Wang H.L, Fan H.B, Zheng J.S., (2003). “Corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution by a mercapto-triazole compound”, Mater Chem Phys, 77(3),655-61.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri